นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์(”ไซต์”) และบริการ(”บริการ”) เป็นสมบัติและได้รับการดูแลโดย Intra Research AB, Estonia (จะถูกเรียกภายหลังจากนี้ว่า “บริษัท”). นโยบายนี้อธิบายถึงข้อมูลที่บริษัทรวบรวมที่เกี่ยวกับสมาชิกของไซต์และเราใช้ข้อมูลอย่างไรบ้าง. โปรแกรมของสมาชิกบริษัทถูกดำเนินการในลักษณะของพอร์ทัลแบบสอบถามสำหรับปัจเจคบุคคลที่ลงทะเบียนโดยสมัครใจบนไซต์(”สมาชิก"). สมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในแบบสอบถามที่มีให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการและดำเนินการโดยบริษัทหรือบุคคลที่สาม. ภายใต้เงื่อนไขบางประการ สมาชิกอาจจะได้รับรางวัลเป็นของขวัญ(”ของขวัญ”)สำหรับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงบางกิจกรรมเช่น การทำแบบสอบถาม.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของบริษัทที่จะดำรงไว้ซึ่งความโปร่งใส, ความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดการ ทีม GDPR ของเรามุ่งเน้นในการระบุและการจัดการความพร้อมในการจัดลำดับความสำคัญของ GDPR ไปยังผลิตภัณฑ์และธุรกิจของบริษัท. เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ ทีมได้พัฒนาและจัดการกระแสการทำงานมากมายทั่วสายธุรกิจของบริษัท.

ดังที่ปรากฏ การปกป้องข้อมูลส่วนตัวเป็นความสำคัญอันดับสูงสุดของบริษัทในฐานะส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการวิจัยการตลาดและผู้ผลิตข้อมูลเกี่ยวกับผู้คน. บริษัทปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดของการใช้จรรยาบรรณทางอาชีพกับบริษัทวิจัยการตลาดที่ลงทะเบียน(ICC/ESOMAR) และกฎระเบียบท้องถิ่นที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการปกป้องข้อมูลของผู้ทำแบบสอบถามเข้ามาเกี่ยวข้อง. บริษัทใช้วิธีการแบบโปรแอคทีฟในการทำให้มั่นใจถึงการปกป้องและป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า, ผู้ทำแบบสอบถามและลูกจ้าง. ตั้งแต่การเริ่มต้นของ GDPR ที่เข้าร่วมในการทำงาน บริษัทได้จัดการติดตั้งข้อกำหนด GDPR ในทุกประเทศในโซนยุโรปที่เราเข้าไปดำเนินการ. การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัว บริษัทรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้: a. ข้อมูลของสมาชิกที่จำเป็นในกระบวนการการลงทะเบียน(อีเมล์, รหัสผ่าน, ชื่อ, วันเดือนปีที่เกิด, เพศ, ประเทศ) หรือ b. ข้อมูลที่คุณให้ด้วยความสมัครใจในการตอบสนองต่อการร้องขอข้อมูลเฉพาะบางอย่างในหน้าโปรไฟล์ของสมาชิก(การทำโปรไฟล์เพิ่มเติม).

บริษัทรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการดำเนินการทางธุรกิจและให้บริการแก่คุณ.

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ(ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, หรือเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น)ให้แก่บุคคลที่สามนอกจากมันถูกระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือคุณให้ความยินยอมกับเราไว้แล้ว. คุณยินยอมอย่างชัดเจนว่าเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณผ่านหมายเลขประจำตัวซึ่งรวมไปถึง ปีที่เกิด, รหัสไปรษณีย์, เพศ, ระดับการศึกษาและสถานะทางอาชีพ รวมไปถึง ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ กับบริษัทวิจัยทางการตลาดอื่นๆสำหรับจุดมุ่งหมายในการระบุโอกาสทำแบบสอบถามของบุคคลที่สามที่ซึ่งคุณอาจจะมีคุณสมบัติที่จะทำ.

หากคุณมีคุณสมบัติพอสำหรับโอกาสการทำแบบสอบถาม บริษัทวิจัยการตลาดบุคคลที่สามจะให้หมายเลขประจำตัวและลิงค์แบบสอบถามแก่เรา และเราจะเชิญคุณเข้าร่วมทำแบบสอบถามนั้นๆ. หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราผ่านแบบฟอร์มสำหรับติดต่อ.

เราอาจจะดูแลและมีไว้ซึ่งฟอร์มร้องขอข้อมูลในนามของลูกค้าของเรา. ฟอร์มเหล่านี้จะระบุไว้อย่างชัดเจนถึงตัวตนและข้อมูลสำหรับติดต่อขององค์กรที่รวบรวมข้อมูล และข้อมูลที่คุณให้จะถูกจัดการตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม. ในกรณีที่คุณกรอกแบบฟอร์มเว็บไซต์ที่เราดูแล เราจะเปิดเผยเพียงแค่ข้อมูลเฉพาะที่คุณให้กับเราแก่บุคคลที่สามที่เฉพาะเจาะจง.

ด้วยข้อยกเว้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมจากคุณนอกเสียจากว่าเป็นการกระทำที่จำเป็น: a. เติมเต็มภาระผูกพันของเราจากใบสัญญาและให้บริการแก่คุณ; b. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย; เราอาจเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ รวมไปถึงเนื้อหาของมัน ภายใต้พฤติการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการให้บริการหรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิค.

เราติดตั้งมาตรการทางการจัดการแบบหลายชั้น,ทางเทคนิคและทางบริหาร ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อดูแลให้ข้อมูลส่วนตัวอยู่ภายใต้การควบคุม. ส่วนหนึ่งของหลายๆมาตรการนี้รวมไปถึง: ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล; การใช้มาตรการทางเทคโนโลยีเช่น ไฟร์วอลล์, การลงรหัส, ตัวป้องกันมัลแวร์และตัวตรวจจับการบุกรุก; การคงไว้ซึ่งนโยบายที่ไปในทิศทางเดียวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่หลากหลาย; และผู้ร่วมงานของเราที่รับผิดชอบในการคงไว้ซึ่งแนวทางการปฏิบัติในการรับมือกับข้อมูลอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามนโยบายภายในของพวกเรา. พวกเรามีองค์กรอยู่ทั่วโลกของผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการทำการทดสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งอัพเดทการควบคุมของเราเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภัยคุกคามด้านความปลอดภัย.

การใช้ข้อมูลอื่นๆ

บริษัทอาจจะสร้างข้อมูลรวม(เช่น กลุ่มอายุ, โปรไฟล์ความสนใจ, พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่ระบุไม่ได้อื่นๆ)เกี่ยวกับสมาชิกและทำให้มันเข้าถึงได้สำหรับผู้ให้โฆษณา,คู่ค้าทางธุรกิจและนักลงทุนทั้งที่เป็นอยู่และที่จะมาเป็นในอนาคต. ข้อมูลรวมนี้ไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนอย่างเฉพาะเจาะจงใดๆเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย.

ที่อยู่IP – เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกบล็อกแรกของที่อยู่ IP, ประเภทของบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงไซต์ของเรา. เราอาจจะใช้ข้อมูลเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา, จัดการเว็บไซต์ของเราและรวบรวมข้อมูลผู้ใช้โดยรวมสำหรับผู้ลงโฆษณาของเรา.

พวกเราสามารถใช้คุกกี้บราวเซอร์เมื่อมันจำเป็นสำหรับแบบสอบถามและความมุ่งหมายในการทำให้มั่นใจซึ่งคุณภาพ. เราจะไม่บันทึกที่อยู่ Internet Protocol (IP) ทั้งหมดของอุปกรณ์ แต่เราจะใช้มันในการระบุที่ตั้งโดยคร่าวทางภูมิศาสตร์เพื่อทำให้มั่นใจว่าคำตอบสำหรับคำถามในแบบสอบถามนั้นมาจากตลาดที่เป็นที่ต้องการ. เรารวบรวมข้อมูลนิรนามจากระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณและเว็บบราวเซอร์เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ.

หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้คุกกี้ คุณสามารถหยุดมันได้อย่างง่ายดาย หรือได้รับแจ้งเมื่อมันถูกใช้โดยกำหนดค่าบราวเซอร์ของคุณ. หากคุณไม่อนุญาตให้มีการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของเว็บไซต์ได้.

การเข้าถึงและการแก้ไข

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบริษัทสามารถเข้าถึงได้และอัพเดทโดยสมาชิก โดยการใช้ทรัพยากรที่ไซต์มีให้(คุณจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ก่อน) มากไปกว่านั้นคุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของบริษัทได้ตลอดเวลาและถามถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในส่วนที่คุณต้องการ. คุณสามารถทำการร้องขออย่างง่ายดายในการลบข้อมูลของคุณโดยการเลือกออกจากการเข้าร่วมดังที่ระบุด้านล่างนี้.

การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์

การติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ทั้งหมดที่มีผลมาจากการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของบริษัทของเราจะถูกส่งโดยตรงจากเราและจะปรากฏสัญลักษณ์ของบริษัทและรายละเอียดสำหรับการติดต่ออย่างชัดเจน. หลังจากที่คุณได้ทำแบบสอบถามที่ได้รับจนเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจประสบกับช่องว่างของวันหรือสัปดาห์กว่าที่จะได้คำเชิญของแบบสอบถามถัดไป. ในขณะที่ทุกๆความพยายามคือการส่งคำเชิญเพื่อทำแบบสอบถามให้สมาชิกทุกคนอย่างบ่อยครั้ง แต่เนื่องมาจากปัจจัยบางประการ สมาชิกบางรายอาจจะไม่ได้รับคำเชิญเพื่อทำแบบสอบถามมากเท่าที่พวกเขาต้องการ. โปรดทราบว่า บริษัทไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการให้จำนวนของคำเชิญเพื่อทำแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด.

การเลือกออกจากการเข้าร่วม

ในเงื่อนไขของสมาชิก คุณจะต้องให้อีเมล์ที่ใช้ได้จริงและตกลงที่จะรับคำเชิญเพื่อทำแบบสอบถามจากเรา. หากคุณไม่ต้องการจะรับคำเชิญเพื่อทำแบบสอบถามจากเรา คุณจะต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยใช้ทรัพยากรที่มีไว้ให้ในโปรไฟล์ของคุณ.

ในกรณีที่คุณต้องการเลือกออกจากการเข้าร่วม มันอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงสำหรับคำร้องขอออกจากการเข้าร่วมของคุณจะมีผล. คุณจะไม่ได้รับอีเมล์โปรโมชั่นเพิ่มเติ่มจากเราหลังจากเวลานั้น. เราให้คำบอกกล่าวที่ชัดเจนว่าข้อมูลใดที่เรารวบรวมและเรารวบรวมอย่างไร. เราให้ตัวเลือกเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลของเราในแต่ละครั้งและในบริบทที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม. ผู้ร่วมอภิปรายและผู้ทำแบบสอบถามให้การยินยอมสำหรับการรวบรวมและกระบวนการของข้อมูลของพวกเขาและอาจถอนตัวจากการเข้าร่วมได้ตลอดเวลา. แต่ละบุคคลมีความสามารถในการร้องขอในการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท.

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการอัพเดทนโยบายนี้เป็นครั้งคราว. เราจะไม่ลดสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยปราศจากการยินยอมที่ชัดเจนของคุณ. เราจะโพสต์การเปลี่ยนนโยบายทุกๆครั้งบนหน้านี้และหากการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญ เราจะให้การแจ้งเตือนที่ชัดเจนกว่านี้(รวมไปถึง สำหรับการบริการบางประเภท, การแจ้งเตือนอีเมล์สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนไป). หากคุณไม่ยินยอมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือบางส่วนของมัน หรือหากคุณไม่ยินยอมกับข้อเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับนโยบายนี้ คุณจะต้องไม่สมัครสมาชิกหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ. เราอุทิศตนให้กับการให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมที่หลากหลายและกฎหมายท้องถิ่นของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ.

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อความความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราผ่านฟอร์มสำหรับติดต่อบนเว็บไซต์ของเรา.