ข้อกำหนดเหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้พอร์ทัล OpinionArena

ในการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้พอร์ทัล OpinionArena คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ฉบับนี้(ภายหลังจะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขและรับปากที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุด้านล่างนี้:

 1. ผู้ที่มีอายุขั้นต่ำ 14 ปีและอาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซด์โอพีเนี่ยน แอเรน่า OpinionArena ได้. บุคคลหนึ่งควรมีบัญชีผู้ใช้เพียงหนึ่งบัญชีในการเป็นสมาชิก.
 2. สมาชิกของ OpinionArena รับปากว่าได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้อง.
 3. การเป็นสมาชิกของ OpinionArena ไม่บังคับให้สมาชิกเข้าร่วมหรือทำแบบสอบถามใดๆ.
 4. การเป็นสมาชิกของพอร์ทัลนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและมีผลไปจนกระทั่งมีการแจ้งในอนาคต. คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนพิเศษในพอร์ทัล OpinionArena.
 5. OpinionArena ไม่สามารถการันตีถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในแบบสอบถามเนื่องจากการมีส่วนร่วมนั้นถูกเลือกแบบสุ่มจากสมาชิกทั้งหมดและสมาชิกบางคนก็ไม่เหมาะสมกับแบบสอบถามบางชุดเนื่องมาจากเกณฑ์ทางสังคมและสถิติ.
 6. ลูกค้าของแบบสอบถามใน OpinionArena ได้รับคำตอบโดยไม่ได้ระบุชื่อและฟอร์มโดยทั่วไป และคำตอบไม่สามารถได้มาจากเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ.
 7. OpinionArena ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่บุคคลที่สามกลุ่มใดๆนอกจากกรณีที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบรางวัล.
 8. สมาชิกของ OpinionArena ได้รับคะแนนและได้มันจากการทำแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์. คำเชิญเพื่อทำแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้ในการทำ, จำนวนคะแนนที่จะได้และหากผู้มีส่วนร่วมในแบบทดสอบนั้นจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมล็อตเตอรี่หรือไม่.
 9. สมาชิกของ OpinionArena ได้รับคะแนนจากการกรอกและทำแบบสอบถามให้เสร็จสมบูรณ์อย่างเหมาะสมเท่านั้น.
 10. OpinionArena สงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้ของสมาชิกและลบคะแนนที่เก็บได้ทั้งหมดหากสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้ฉบับนี้. ยกตัวอย่างเช่น เราปิดบัญชีผู้ใช้หากสมาชิกสร้างบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี, ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ, หรือกรอกแบบสอบถามอย่างไม่ถูกต้องy.
 11. OpinionArena สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้นี้โดยฝ่ายเดียว. การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อสมาชิกของ OpinionArena ได้รับแจ้งเกี่ยวกับมันแล้ว. สมาชิกของ OpinionArena มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลานอกเสียจากพวกเขายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้.