บริจาคให้แก่องค์การยูนิเซฟ (UNICEF)

บริจาคให้การกุศลโดยใช้คะแนนบนโอพีเนี่ยน แอเรน่า (OpinionArena)! เมื่อคุณมีคำสั่งบริจาค เราจะโอนเงินให้แก่องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) องค์กรระดับโลกที่ช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกในเรื่องต่างๆ.

องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ดำเนินงานทั่วทั้ง 190 ประเทศและดินแดนเพื่อเข้าถึงเด็กและวัยรุ่นที่ด้อยโอกาสและปกป้องสิทธิของเด็กทุกคน.

อย่าอยู่เฉยและมอบความช่วยเหลือของคุณ!

  • บริจาค 200 บาท (2300 )
  • บริจาค 400 บาท (4400 )